Overenskomst- og aftaletekster Det kommunale område

Arbejdstid

Her på siden finder du 

”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne – underbilag 2.1”. pdf-fil, 5 sider.

Arbejdstidsreglerne for ansatte i kommunen findes i: ”Grønspættebogen”. Her finder du selve lovteksten samt Danmarks Lærerforenings kommentarer til de enkelte paragraffer. Foreningens kommentarer kan ikke stå alene, fordi mange kredse har lavet lokale aftaler eller er nået til en fælles forståelse med kommunen o. lign.

Bilag 4 – Politisk papir om arbejdstid [1] Dette bilag indgik som element i aftale om fornyelse af overenskomsten pr. 1. april 2015, jf. forhandlingsprotokol af 15. februar 2015.

[1] Bilag 4 til ”Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne”