Overenskomst- og aftaletekster Det kommunale område

Løn

Her på siden finder du information om

Månedslønnede

Kommunal løntabel pr. 1. januar 2016

Ulempegodtgørelse

Særlige tillæg i folkeskolen

FAQ om personlig ordning for specialundervisningstillæg samt andre lønændringer på lærerområdet. Pdf-fil, 3 sider

Mere om løn for lærere i folkeskolen

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Pdf-fil, 15 sider 

 

Timelønnede

Timeløn for timelønnede lærere 


Historiske løn-og pensionssatser

FTF's hjemmeside - se aktuelle og historiske løn- og pensionssatser m.m. 

Forhandlingsfællesskabets hjemmeside - se aktuelle tabeller over bl.a. kommunale og regionale lønninger, pensionsgivende lønninger samt tillæg. Løntabellerne er opbygget efter udmøntningstidspunkt i overenskomstperioden og arbejdsgiverområde. Desuden finder du her bl.a. løntabeller m.m. fra 1999 og frem.