Løn

Kommunalt ansat

Du kan læse mere om, hvad din løn består af her på siden, eller du kan gå direkte til din løn ved at vælge din stilling i menuen ovenfor.


Her på siden kan du læse om:

 

Sådan finder du din løn

Du kan være ansat på mange forskellige måder i en kommune. Fælles for alle ansættelserne på nær de timelønnede er, at din løn består af en grundløn og en række tillæg alt efter, hvordan du er ansat. 

For at finde frem til din løn, skal du først og fremmest kende dit løntrin og ansættelsesform. På din lønseddel kan du se, hvilket løntrin du er på. Ud fra løntrinnet kan du også se, om du er ansat i grundlønsystemet eller anciennitetslønsystemet (også kaldet personlig ordning – RIGTIGT?).

  • Hvis der står ”Grundløn...30” i den øverste linje, er du på grundlønsystemet.
  • Hvis der står ”Grundløn…42” i den øverste linje, er du på anciennitetslønsystemet.

 

Tillæg

Din består ud over din grundløn, der er den mindste løn for stillingen, af en række tillæg.  

  • Funktionsløn: Løndele aftalt for de opgaver og funktioner, der er i stillingen. 
  • Kvalifikationsløn: Løndele aftalt for dine kvalifikationer. 
  • Resultatløn: Aftalte lønforbedringer for opfyldelse af aftalte mål og/eller resultater.

HVEM AFTALER DE HER TING? Tillæggene kan være aftalt af..

Derudover er der nogle specifikke tillæg for lærere, børnehaveklasseledere og xx???. Du kan læse, hvilke tillæg der er aktuelle for dig under de enkelte stillinger

 

Fritvalgsordning

Som kommunalt ansat får du et tillæg på 0,6 % af din pensionsgivende løn kaldet fritvalgstillægget.

Tillægget bliver som udgangspunkt udbetalt som løn (hvornår?), men du kan også skriftligt bede skolens leder om at få pengene indbetalt til Lærerens Pension. Det skal senest ske den 1. oktober for at ændringen kan træde i kraft 1. januar året efter.  

Gælder dette også timelønnede? Har alle Lærernes pension? Link ud.

 

Ofte stillede spørgsmål

Brug for hjælp?

Er du i tvivl om, hvordan du læser din lønseddel, eller om du får det rigtige i løn, kan du kontakte din lokale kreds, som kan hjælpe dig med at finde ud af det (link til kredskort)


Til top