Løn Kommunalt ansat

Lærer i folkeskolen

Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer i folkeskolen på anciennitetsløn eller grundløn.

Her på siden kan du læse om: 

Er du i tvivl om, hvorvidt du er på grund- eller anciennitetsløn, kan du finde ud af det her 

 

Grundløn 

Langt de fleste folkeskolelærere aflønnes på dette system. Lønnen er aftalt centralt i overenskomsten 2015 (link).  

Startlønnen er løntrin 30 + 3.000 i årligt grundbeløb.

Løntrinssatserne varierer lidt, alt efter hvor i landet du er ansat. I skemaet nedenfor kan du se, hvad løntrinet giver pr. måned.

Lønsatser pr. 1. oktober 2015

Landet er opdelt i 5 lønområder
Se hvilket område du hører til

Nyansat
Grundløn
Trin 30 + 3.000

4 års beskæftigelse
Trin 34 + 3.000 

8 års beskæftigelse
Trin 39

12 års beskæftigelse
Trin 39 + 10.000

Område 0

26.015,16 

27.805,58

29.977,42

31.070,20

Område 1

26.290,41

28.009,08

30.065,92

31.158,70

Område 2

26.481,16

28.149,83

30.127,25

31.220,03

Område 3

26.756,25

28.353,25

30.215,75

31.308,53

Område 4

26.946,83

28.494,16

30.277,17

31.369,95

 

Anciennitetsløn

Den centrale slutløn, som stort set alle på anciennitetslønsystemet aflønnes efter, er på løntrin 42 + 13.000 i årligt grundbeløb. Pr. 1. oktober 2015 udgør løntrin 42 kr. 31.626,92 pr. måned og tillægget udgør kr. 1.420,61 kr. pr. måned. (men 13.000 kr/12 måneder = 1.083,33 kr?)

[TABEL IND]

 

Tillæg

Undervisertillæg

Per 1. oktober 2015 modtager du et månedligt undervisertillæg, der dækker undervisning efter det ”udvidende undervisningsbegreb” op til og med 750 timer pr. skoleår og erstatter det tidligere timebaserede undervisningstillæg i dette interval.

  • Grundløn: cirka 1.420 kr. per måned. 
  • Anciennitetsløn: cirka 601 kr. per måned. 

Undervisningstillæg
Hvis du har flere end 750 undervisningstimer på et skoleår, så modtager du både som grundlønnet og anciennitetslønnet et tillæg på 118,02 kr. per time. 

Andre tillæg

  • Alle lærere får et centralt lærertillæg, som kompensation for udfasning af aldersreduktionen.
    • Tillægget er på ca. 306 kr. pr. måned for både grundlønnede og anciennitetslønnede.
    • For tjenestemænd er tillægget på cirka 355 kr. (ikke pensionsgivende) 
  • Funktionstillæg: Gives fx. for tale-/høreundervisning (LINK). Der kan også være lokale aftaler i kredsen (link) om funktionstillæg. (UDDYBES)
  • Kvalifikationstilæg: Aftales lokalt i den enkelte kreds (link). 

 
Til top