Løn Kommunalt ansat

Tale-hørelærer (PPR)

Som tale-hørelærer får du løn efter din basisstilling. Det vil sige, at hvis du er ansat som lærer (link) eller børnehaveklasseleder (link), aflønnes du derefter.

Derudover får du et ikke-pensionsgivende tillæg for alle dine undervisningstimer. Hvis du har tale-høreundervisning eksempelvis 10 timer ugentligt, får du også tillæg for dine andre undervisningstimer.


TABEL IND MED TILLÆGGET (aktuelle timesats)