Statslige overenskomster og aftaler

De statslige overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for dig, der er ansat i staten

Oversigt over overenskomster og aftaler

 

Gælder alle statslige ansatte

Underviser ved en SOSU-skole

Organisationsaftale for lærere og ledere ved social- og sundhedsskolerne (SOSU) 

 

Konsulent

Konsulent ved en professionshøjskole:
Cirkulære om visse organisationsaftaler for konsulenter/pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler og aftale for visse tjenestemandsansatte konsulenter/tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskole (2011)
.

Undervisningskonsulent ved Center for Tegnsprog:
Cirkulære om organisationsaftale samt selve organisationsaftalen for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation
 

 

 Lærer på en fri fagskole

Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler


Håndbog: Ansættelsesvilkår, OK 11-13 - Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler / Frie fagskoler 


Undervisningsministeriets vejledning til efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler om OK 2011 

Håndbog: Ansættelsesvilkår, OK 11-13 - Frie Grundskoler 

 

Ansat ved private gymnasiers grundskoleafdeling:

Ansat ved Røde Kors

Cirkulære om løn-og ansættelsesvilkår for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling (2008)  

 

Ernæring og sundhed

Cirkulære om organisationsaftale for ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer


Til top