Medlem

Sekretariatet

Bla bla bla

Ledelsessekretariatet

Stabschef: Bettina R. Thøgersen

Ledelsessekretariatet varetager tværgående opgaver og koordinering inden for områderne:

 • Sekretariatsbetjening af formandskab og sekretariatschef,
 • politisk betjening,
 • HR-personaleadministration,
 • intern ledelseskommunikation
 • strategiske indsatser i forhold til organisations- og ledelsesudvikling

Kontakt Ledelsessekretariatet

Kommunikation og analyse

Chef: Jenny Bøving Arendt

Afdelingen understøtter formandsskabet i det løbende public affairs-arbejde og er ansvarlig for:

 • Pressekontakt,
 • Hjemmesiden og sociale medier
 • Kampagner
 • Kommunikation - eksternt samt til medlemmer og tillidsvalgte

Afdelingen tager sig endvidere af alle spørgsmål af samfundsøkonomisk karakter og udarbejder analyser blandt medlemmerne og på folkeskoleområdet.

 

 

Organisationsdiagram

Ledelsessekretariatet

Stabschef: Bettina R. Thøgersen

Ledelsessekretariatet varetager tværgående opgaver og koordinering inden for områderne:

 • Sekretariatsbetjening af formandskab og sekretariatschef,
 • politisk betjening,
 • HR-personaleadministration,
 • intern ledelseskommunikation
 • strategiske indsatser i forhold til organisations- og ledelsesudvikling

Kontakt Ledelsessekretariatet

Kommunikation og analyse

Chef: Jenny Bøving Arendt

Afdelingen understøtter formandsskabet i det løbende public affairs-arbejde og er ansvarlig for:

 • Pressekontakt,
 • Hjemmesiden og sociale medier
 • Kampagner
 • Kommunikation - eksternt samt til medlemmer og tillidsvalgte

Afdelingen tager sig endvidere af alle spørgsmål af samfundsøkonomisk karakter og udarbejder analyser blandt medlemmerne og på folkeskoleområdet.