Testmenupunkt Ferie test hoved indholdsside

Ferie og fratrædelse

Her på siden kan du læse om: 

 

Jobskifte

Når du skifter job, skal du både have et feriekort for det aktuelle ferieår (hvis du har noget ferie tilbage) og for det kommende ferieår, som du er i gang med at optjene ferie med løn til.

Feriekortet beregnes som 12,5 pct. af din ferieberettigede løn og svarer til ferie med løn og særlig feriegodtgørelse.

Du får både udbetalt den del af den 6. ferieuge, som du ikke har holdt endnu, og den del af den 6. ferieuge, som du har optjent til det kommende ferieår.


Feriekort for det ferieår, du skifter job
Når du skifter job, skal du have et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver med en feriegodtgørelse for de ugers ferie med løn, du ikke har holdt i det aktuelle ferieår (1. maj – 30. april).  

Hvis du eksempelvis skifter job midt i et ferieår, hvor du har holdt tre ugers ferie med løn, skal du have et feriekort på de resterende to ugers ferie med løn, så du kan holde dem på din nye arbejdsplads.

Din særlige feriegodtgørelse udbetales i starten af ferieåret, og den skal derfor modregnes din feriegodtgørelse.

Hvis du har holdt alle fem ugers ferie med løn, inden du skifter job, får du ikke noget feriekort for det aktuelle ferieår.


Feriekort for det optjeningsår, du skifter job
Når du skifter job, skal du (også) have